ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 พบ 10 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน / โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ; บรรณาธิการ กนกอร ศักดาเดช
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 390.22 จ131
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 923.1593 ป278
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / โดย กระทรวงวัฒนธรรม
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 390.22 ส314
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Illustrator CS5 / วโรดม วณิชศิลป์ ; พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วโรดม วณิชศิลป์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 006.68 ว339อ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Start microsoft visual basic.Net/ เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
ชื่อผู้แต่ง เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 005.2726 ร769ส
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน /ทิวากร เหล่าลือชา
ชื่อผู้แต่ง ทิวากร เหล่าลือชา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658 ท492ก
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเพาะเห็ด/ ศรานนท์ เจริญสุข
ชื่อผู้แต่ง ศรานนท์ เจริญสุข
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 635.8 ศ165ค
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู = Psychology for teachers / จินตนา ณ สงขลา
ชื่อผู้แต่ง จินตนา ณ สงขลา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 370.15 จ782จ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่น / รัชดา ธราภาค, บรรณาธิการ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 613.907 พ453
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript / สุพจน์ สง่าทอง
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ สง่าทอง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 006.76 ส826พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2563
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?