ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผมปรับแต่ง Windows 7 ให้ซิ่งเต็มสปีดได้ยังไง / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์ ; กฤษณะ ภักดีพงษ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 005.446 ส831ผ
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ฉบับโรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทยจีน / ธัญชนก เล่ง
ชื่อผู้แต่ง ธัญชนก เล่ง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 495.1824 ธ445ภ
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ยักษ์ในรามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ต่างเมือง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 895.914 ย222
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมชุดคำสั่ง HTML5 CSS3 ฉบับ Quick reference / ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์, ผู้เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 005.133 ธ621ร
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวยเงินล้านผ่าน Facebook / สุภัทรา สถิตย์เดชานุสรณ์ ;บรรณาธิการ อุเทน พรมแดง
ชื่อผู้แต่ง สุภัทรา สถิตย์เดชานุสรณ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 659.144 ส746ร
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ออกแบบและขายสติ๊กเกอร์ ธีมบน Line / นลิน จันทร, มนัสสินี ล่ำสันเทียะ, เขียน ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง นลิน จันทร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 006.754 น284อ
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ออกแบบและขายสติ๊กเกอร์ ธีมบน Line / นลิน จันทร, มนัสสินี ล่ำสันเทียะ, เขียน ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง นลิน จันทร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 006.754 น284อ
วันที่สร้าง 06 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?