ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กินอร่อยต้านโรค สูตรลับเมนูเด็ก / Liberalsya, ทีมงานผู้จัดทำ ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา, ผู้แปล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 613.2 ก677
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ / โรห์ส, เจฟฟรีย์ เค., เขียน ; เขมลักษณ์ ดีประวัติ, แปล
ชื่อผู้แต่ง โรห์ส, เจฟฟรีย์ เค
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658.054678 ร955ป
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือสุขภาพผู้หญิง / ชัญวลี ศรีสุโข
ชื่อผู้แต่ง ชัญวลี ศรีสุโข
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 613.04244 ช362ค
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ขนมหวาน 15 นาที
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 641.86 ข214
วันที่สร้าง 05 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ขนมหวาน อาหารว่าง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 641.861 ข214
วันที่สร้าง 05 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง น้ำผักผลไม้ชะลอวัย 162 สูตรสวยจาก "ซูเปอร์เอนไซม์" / โมโมโกะ, อุเอคิ, เขียน ; เมธินี นุชนาคา, ผู้แปล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 641.26 ม939น
วันที่สร้าง 05 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประโยชน์มหัศจรรย์ : ขิง / ชนิตา พระดาเวชช, เรียบเรียง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 615.321 ช153ป
วันที่สร้าง 05 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?