ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 59 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง the online advertisinf playbook = เจาะคัมภีร์-กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ / โจ พลัมเมอร์ และคณะ, ผู้เขียน ; สุชาดา-ศิวัตร เชาวรียวงษ์, แปลและเรียบเรียง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658.054678 อ445
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 332.63 ก279ค
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวยออนไลน์เป็นล้านทำได้อย่างไร/ ณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร
ชื่อผู้แต่ง ณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658.8 ณ329ร
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 21 วัน เปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน / Jeff Rose เขียน ; ไชโย ชูหมื่นไว แปล
ชื่อผู้แต่ง โรส, เจฟ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 332.024 ร943ย
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Facebook ฉบับ Timeline 100% / ปวีณา มีป้อง
ชื่อผู้แต่ง ปวีณา มีป้อง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 004.693 ป496ฟ
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ช็อปปิ้งออนไลน์ยังไง ไม่ให้โดนโกง / อนุชา ลีวรกุล
ชื่อผู้แต่ง อนุชา ลีวรกุล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658.054678 อ187ช
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ต้นอ่อนข้าวสาลี (วีทกราส) สุดยอดอาหารต้านมะเร็ง / มนต์สวรรค์ จินดาแสง และคณะ
ชื่อผู้แต่ง มนต์สวรรค์ จินดาแสง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 615.854 ม416ต
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เที่ยวไป-กลับ ขับรถเล่น / เอกปวีณ
ชื่อผู้แต่ง เอกปวีณ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 915.93 อ877ท
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บามิยัน ใต้รอยบาทพระพุทธเจ้า / สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ชื่อผู้แต่ง สัมพันธ์ ก้องสมุทร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 294.309581 ส612บ
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เล่นหุ้นตามเซียน / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ชื่อผู้แต่ง นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 332.6322 น678ล
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?