ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 23 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง /
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กู้แบงค์อย่างไรให้ผ่าน / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 332.7 ถ192ก
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เขาตั้งราคากันอย่างไร ถึงได้กำไรสูงสุด / ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
ชื่อผู้แต่ง ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 658.816 ย263ข
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คึกฤทธิ์กับศาสนา / วรทัศน์ วัชรวสี : รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่ง วรทัศน์ วัชรวสี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 923.2593 ว199ค
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ติววาดเส้น / พิษณุ ประเสริฐผล
ชื่อผู้แต่ง พิษณุ ประเสริฐผล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 741 พ764ต
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นักวาดลายไทยข้างโลงศพ / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง
ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ พันธุ์เมือง
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 895.91301 พ978น
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เผยความจริง : คำสอนของพระพุทธเจ้า / เรียบเรียงโดย อภิราษฎร์ ชุ่มมงคล
ชื่อผู้แต่ง อภิราษฎร์ ชุ่มมงคล
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 294.34 อ262ผ
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูดาวเบื้องต้น / สำเนียง ลุนพัฒน์
ชื่อผู้แต่ง สำเนียง ลุนพัฒน์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ส693ก
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแปรรูปบ้านนาบ่อ อำเภอวิริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่องการลดของเสียในกระบวนการผลิตข้าวฮางหอมนิล / วินัย หล้าวงษ์
ชื่อผู้แต่ง วินัย หล้าวงษ์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ ว619ค
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โรคของหัวใจและหลอดเลือด / พวงทอง ไกรพิบูลย์
ชื่อผู้แต่ง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขหมู่ 616.12 พ465ร
วันที่สร้าง 10 ส.ค. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?