สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร : Thai Traditional Medicine Revised Edition / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 41
2 คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ : / อำพัน กิตติขจร 22
3 คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ : / อำพัน กิตติขจร 13
4 ผลของอาหารผสมครบส่วนและอาหารผสมครบส่วนหมักต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและค่าการย่อยได้ของโภชนะในโคนมเพศผู้: EFFECT OF TOTAL MIXED RATION AND FERMENTED TOTAL MIXED RATION ON GROWTH PERFORMANCE AND NUTRIENTS DIGESTIBILITY IN DAIRY STEERS / วันวิสา หาระโคตร 13
5 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนำร่อง : / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13
6 ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และ สัตว์วัตถุนานาชนิด : / โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ 13
7 กายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตน พื้นฐาน 15 ท่า : / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 13
8 "กิน" น้ำชะลอวัย = The Water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต แปล 13
9 การบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้ไข่น้ำเพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์ : Wastewater treatment from piggery farm by using wolffia sp. to be supplementary food for animal / บุญทิวา ชาติชำนิ 13
10 ผลของสัดส่วนของอาหารผสมครบส่วนต่ออาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมโครีดนมในระยะสุดท้ายของการให้นม: EFFECT OF PROPORTION OF TOTAL MIXED RATION TO FERMENTED TOTAL MIXED RATION ON FEED INTAKE, PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK IN LATE LACTATION DAIRY COWS / วีระยุทธ อินธิดา 13
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?