สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 จำนวน 35 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ : / อำพัน กิตติขจร 51
2 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรือ่ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก จากผลกระทบของสีที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร / กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ 32
3 ไม้ประดับมีพิษ 23
4 เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร : Thai Traditional Medicine Revised Edition / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 23
5 กายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตน พื้นฐาน 15 ท่า : / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 23
6 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนำร่อง : / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23
7 กระบวนการจัดการกลุ่มและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ AEC กรณีศึกษา จังหวัดสกลนคร / เพชรไพริน อุปปิง 14
8 การใช้น้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ทดแทนกากผงชูรส ในการเพาะเลี้ยงคอลเรลลา : Replacement of monosodium glutamate wasted product (AMI-AMI) by different concentration of golden snail bioextract on chlorella (Chlorella sp.) cultured / สุกัญญา คำหล้า 14
9 การวิจัยการตลาด = Marketing research / Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล, จตุพร เลิศล้ำ แปลและเรียบเรียง 14
10 การใช้อุปกรณ์และองค์ความรู้ที่ใช้ในการนวดของหมอพื้นบ้านในชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร : A STUDY ON THE USING EQUIPMENT AND KNOWLEDGE IN MASSAGE OF FOLK HEALER IN SAKON NAKHON THAI TRADITIONAL MEDICINE CLUP / ภัตราชิณี วงศ์จันทร์ 14
1234
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?