สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 จำนวน 22 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร : Thai Traditional Medicine Revised Edition / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 61
2 การจัดการโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล 22
3 สัตว์น้ำในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง : The common aqutic fauna of Kampuan mangrove forest, Ranong province / สหัส ราชเมืองขวาง 22
4 ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๑: / อุบล มณีกุล 22
5 15 ปี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 13
6 การวางแผนการตลาด : MARKETING PLANNING / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 13
7 ชนิดและความชุกชุมขนาดของหอยฝาเดียวน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร : Species and Size Abundance of Freshwater Gastropod in Num Oun Reservoir,Sakon Nakhon Pro / 13
8 ชีวิตและผลงานของนักปราชญ์พุทธ /อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน 13
9 ใช้งาน JavaScript แบบมืออาชีพ /พิรพร หมุนสนิท 13
10 คัพภวิทยาของปลาหมอช้างเหยียบ: EMBRYOLOGY OF STRIPED TIGER NANDID Pristolepis fasciatus ( Bleeker) FRY / บรรจง จำนงศิตธรรม 13
123
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?