สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 85 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของนักศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครประจำปีการศึกษา 2549 = The students want to study in Sakon Nakhon Rajabhat University of education B.E. 2549,/ วินัย บุญลคร. 41
2 ทบทวนการผดุงครรภ์ : MWR (Midwifery Review) / เพื่อนช่วยจำ 32
3 สร้างเกมส์และโปรแกรมด้วย J2ME คุณก็ทำได้ /สุทัศน์ จิตรวัชรโกมล 32
4 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 32
5 กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง / โดย W. Chan Kim & John P. Kotter ; ผู้แปล : คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; ผู้เรียบเรียง : วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 32
6 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น,/ พิศิษฐ เมลานนท์ 32
7 คู่มือการเขียนโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ฉบับสมบูรณ์ / วุฒิชัย สิทธิมาลากร 32
8 สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย PL/SQL & Oracle developer / โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล 32
9 Lotus 2.2 และ 2.3 / โดย วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 23
10 การเขียนโปรแกรมภาษา C = Programming with C / สุเทพ มาดารัศมี 23
123456789
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?