สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 จำนวน 14 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Mobile and wireless design essentials / Martyn Mallick 21
2 เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร : Thai Traditional Medicine Revised Edition / วุฒิ วุฒิธรรมเวช 12
3 คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ : / อำพัน กิตติขจร 12
4 จากงิ้ววังหน้า....ถึงโขน ละครไทย / ทัศนา ทัศนมิตร 12
5 การปฎิบัติการชีววิทยาประมง 12
6 15 ปี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 12
7 Creating Web Pages with HTML Simplified,/ Sherry Willard Kinkoph. 12
8 ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ 1 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 12
9 ชนิดและความชุกชุมขนาดของหอยฝาเดียวน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร : Species and Size Abundance of Freshwater Gastropod in Num Oun Reservoir,Sakon Nakhon Pro / 12
10 ที่ระลึกในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร ซี ฟริส เยสเปอร์เซ่น และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชนบท มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2536/ 12
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?