สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 6 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ก็พอใจอยากจะรักให้หนักหนา : / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 31
2 กายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตน พื้นฐาน 15 ท่า : / สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 12
3 วิศวกรรมแปรรูปอาหารการถนอมอาหาร : / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 12
4 ความรู้และทัศนคติของมารดาหลังคลอดบุตรต่อการทับหม้อเกลือในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: Knowledge and Attitude of Postpartum Mothers on Tub Mao Gluea of Thai Wisdom at Thai Traditional Medicine Clinic, Sawang Dandin Crown Prince Hospital, Sakon Nakhon Province / สมเพียร หลอดเพ็ชร 12
5 ดัชนีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑ - ๒๕ : / แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง ศาสตราจารย์พิเศษ 12
6 การเงินธุรกิจ = corporate finance / พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล 12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?